Terminoloji

 

 

-Protez : Çeşitli nedenlerle (Travma,doğuştan anomalililer, dolaşım problemleriv.s) doğuştan veya sonradan oluşan uzuv eksikliklerini fonksiyonel ve kozmetik yönden gidermeyi amaçlayan yardımcı cihazlara Protez denir.

-Prostetist : Protez uygulaması konusunda ülkemizde en az 2 yıl eğitim almış, hasta değerlendirmesi, ölçü alımı, protezin dizaynı ve kullanıcının ihtiyaclarına göre adaptasyonundan ( rehabilitasyonundan ) sorumlu kişilere denir.

-Soket : Güdükten farklı yöntemlerle ölçü alınarak şekillendirilen ve protezin kalan uzva tutunduğu-bağlandığı, protez uygulamasında kişiye özel hazırlanan bölüme denir.

-Güdük : Ameliyat sonrası protezin uygulandığı uzvun kalan bölümüne güdük denir.

-Eklem-Mafsal : Anatomik olarak vücudumuzdaki hareketli noktalara (diz-dirsek-ayak bileği v.s) denir. Protez uygulamalarında da yapay herbir hareketli parçaya eklem veya mafsal denir.

-Ampüte-Amputasyon : Cerrahi yöntemle vücuttan bir uzvun tamamını veya bir kısmının uzaklaştırılması işlemine ampütasyon,uzuv eksikliği olan kişilerede ampüte denilir.

-Fantom Hissi-Ağrısı : Bir uzvun kesilmesinden sonra sanki kesilen uzuv yerinde duruy­or ve ağrımaya devam ediyormuş gibi ağrı hissedilmesine Fantom Ağrısı, yanma ve karıncalanma hissine ise Fantom Hissi denir. Genellikle kol veya bacak amputasyonlarından sonra ortaya çıkar.

-Ekstremiteler : Latincede kollar ve bacaklara verilen addır.

-Ortez : Kelime kökeni Yunanca ‘düzeltme’ anlamında olan Ortez, nörolojik,travmatik gibi nedenlerle görevini yerine getiremeyen, kırık sonrası koruma ihtiyacı duyan, şekilsel deformiteye sahip uzvun veya vücutta herhangi bir bölgenin tedavisinde kısa-uzun süreli kullanılan yardımcı uygulamalardır.