Ortezler

 

Ortez

 

Kelime kökeni Yunanca ‘düzeltme’ anlamında olan Ortezalçı ölçüler ortezlernörolojik,travmatik gibi nedenlerle görevini yerine getiremeyen, kırık sonrası koruma ihtiyacı duyan, şekilsel deformiteye sahip uzvun veya vücutta herhangi bir bölgenin tedavisinde kısa-uzun süreli kullanılan yardımcı uygulamalardır.

 Protez sektöründe olduğu gibi geçmişten buyana Ortez sektöründe de birçok yenilikler olmuştur.Özellikle kullanıcının görsel ve konforel rahatlığı gözetilerek kompozit, antibakteriyel poliürethanlar gibi birçok yeni materyal bu alanda günümüzde uygulanmaya başlanmıştır.

 

 

 cranial ortezi               diz ortezi