• Güvenilir Müşteri Hizmetleri

 • 0 (216) 321 28 28
 • Altunizade, Mahir İz Cd. No/34-A, 34662 Üsküdar/İstanbul

PARMAK ORTEZLERİ

1) Statik parmak splintleri ( atelleri)

Hareketi kısıtlar, ergonomik destekleri ile hastaya konfor sağlar.

Kullanıldığı Yerler:

 • Tendinit
 • Hafif-orta dereceli zorlanma ve burkulma
 • Yaralanma sonrası ağrı ve şişme durumları
 • Kırık, çıkıklar
 • Tendon kopmaları/ kesikleri/yırtıkları
 • Romatoid artrit, osteoartrit
 • Ameliyat sonrası destekleme

Çeşitleri:

Mallet (çekiç) parmak splinti: Ekstansor tendon yaralanması/ kopması nedeniyle görülen çekiç parmak deformitesinde kullanılır. Orta eklem ( PIP) serbestken, uç eklem ( DIP) sabitlenmiştir.

Beyzbol parmak splinti: Ekstansor tendon yaralanması/ kopması durumunda parmağı ekstansiyonda tutmak amacıyla kullanılır.

Toad finger ( kurbağa parmak) splinti: Parmağı istenen pozisyonda tutmak için kullanılır.

Oval 8 parmak splinti: İhtiyaç duyulan eklemi desteklemek, parmağı istenen pozisyonda tutmak için kullanılır.

Parmak bantları: Parmağı sabitlemek için kullanılır.

2) Dinamik parmak splintleri 

Ekstansiyon (açılma) veya fleksiyon (bükülme) hareketlerine yardımcı olarak, eklemlerin tam hareket açıklığına kavuşmasını sağlar.

EL-BİLEK ORTEZLERİ

El bileği ortezleri el bileğinin ağrılı durumları, kırık ve çıkıklar, ameliyat sonrası durumlarda kullanılan destekleyici ürünleridir. Amaç hareketin kısıtlanması, gereğinde tam hareketsizlik sağlanması ve ve iyileşmenin desteklenmesidir. Hastalara uygun ortez seçimini hekim yapmalıdır.

Çeşitleri:

El bileği splintleri hareketi kısıtlar, ergonomik destekleri ile hastaya konfor  sağlar.

Kullanıldığı Yerler:

 • Karpal Tünel sendromu
 • Tendinit
 • Hafif-orta dereceli zorlanma ve burkulma
 • Yaralanma sonrası ağrı ve şişme durumları
 • Romatoid artrit, osteoartrit
 • Bursit
 • Alçı sonrası iyileşme süreçleri

Başparmak destekli el splintleri el bileği ve başparmak hareketini kısıtlar.

Kullanıldığı Yerler:

 • Ağrı, şişme, inflamasyon
 • Yıpranma, artroz
 • Başparmak ligaman yaralanması (ski yapanların başparmağı)
 • Tenosinovit
 • Aşırı zorlanma
 • İnstabilite hissi
 • Karpal Tünel sendromu
 • Burkulma, çıkık

Başparmak splintleri başparmağın iki eklemini de destekler, hareketini kısıtlar.

Kullanıldığı Yerler:

 • Başparmakta ağrı, şişme, inlfamasyon
 • Başparmak bazal ekleminde yıpranma ve osteoartrit
 • De Quervain hastalığı (başparmak ekstansöründe tenosinovit)
 • Ligaman hasarı (ski yapanların başparmağı)
 • Burkulma

Karpal Tünel splintleri el bileğini immobilize eder. Metal bir parça ile özellikle fleksiyon ve yana hareketi sınırlar.

Kullanıldığı Yerler:

 • Yıpranma ( artroz)
 • Ağrı, şişlik, inflamasyon
 • Tenosinovit
 • Karpal Tünel Sendromu
 • Burkulma
 • Çıkık
 • Yaralanma veya ameliyatlardan sonra şişlik ve inflamasyon
 • Düşük el, sinir felci

Uzun opponens splintleri el ve bileğin hareketlerini sınırlayarak hasar ve deformiteyi önler, bu amaçla tüm eli ve el bileğini içine alır.

Kullanıldığı Yerler:

 • Kırıklardan sonra koruma amaçlı
 • Felçli hastalar
 • Elin istirahate alınması gereken durumlar

İnhibitör el bilek splintleri elde oluşan spastisite nedenli hareket kısıtlılığında eli fonksiyonel duruma getirip kontraktür gelişmesini önlemek için kullanılan ortezlerdir.

Kullanıldığı Yerler:

 • Spastisite
 • Kırıklardan sonra koruma amaçlı
 • Felçli hastalar
 • Elin istirahate alınması gereken durumlar