• Güvenilir Müşteri Hizmetleri

 • 0 (216) 321 28 28
 • Altunizade, Mahir İz Cd. No/34-A, 34662 Üsküdar/İstanbul

 

Skolyoz, omurga eğriliği olarak da bilinen bir sağlık sorunudur. Bu durum, omurganın normal düz yapısının bozulması ve yan tarafa doğru eğrilmesiyle karakterize edilir. Skolyoz ameliyatı, bu eğriliği düzeltmek ve omurganın doğru hizalanmasını sağlamak için gerçekleştirilen cerrahi bir işlemdir.

Skolyoz Ameliyatı Nedir?

Skolyoz ameliyatı, omurganın eğrilmiş bölümlerini düzeltmek ve stabilize etmek için yapılan bir cerrahi girişimdir. Bu işlem, omurga üzerinde çeşitli teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. Ameliyat sırasında, omurga üzerindeki baskıyı azaltmak ve eğriliği düzeltmek için vidalar, çubuklar veya diğer implantlar kullanılır. Ayrıca, kemik greftleri de kullanılarak omurganın doğru hizalanması ve stabilizasyonu sağlanır.

Skolyoz ameliyatı, genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde görülen skolyoz olgularında uygulanır. Ancak, yetişkinlerde de skolyoz tedavisi için bu ameliyat seçeneği kullanılabilir. Ameliyatın amacı, omurganın eğriliğini düzeltmek, ağrıyı azaltmak ve hastanın günlük yaşam kalitesini artırmaktır.

Skolyoz Ameliyatı Öncesi Hazırlık

Skolyoz ameliyatı öncesinde, kapsamlı bir tıbbi değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme, hastanın sağlık durumu, eğriliğin derecesi, ağrı düzeyi ve diğer semptomların incelenmesini içerir. Ayrıca, görüntüleme testleri (X-ışını, MRI, CT taramaları) ve fiziksel muayene de yapılır.

Ameliyat öncesi hazırlık aşamasında, aşağıdaki adımlar gerçekleştirilir:

 1. Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi: Genel sağlık durumu, mevcut hastalıklar, ilaç kullanımı ve alerjiler gibi tıbbi bilgiler detaylı olarak incelenir.

 2. Eğriliğin Ölçülmesi: Omurga eğriliğinin derecesi, yönü ve konumu X-ışını ve diğer görüntüleme yöntemleriyle belirlenir.

 3. Tedavi Planının Oluşturulması: Ameliyat tekniği, kullanılacak implantlar ve cerrahi yaklaşım, hastanın ihtiyaçlarına göre planlanır.

 4. Fiziksel Değerlendirme: Hastanın fiziksel kapasitesi, kas gücü, esneklik ve hareket aralığı değerlendirilir.

 5. Psikolojik Hazırlık: Ameliyat öncesi ve sonrası dönem için psikolojik destek sağlanır.

 6. Laboratuvar Testleri: Kan testleri, kan pıhtılaşma testleri ve diğer laboratuvar incelemeleri yapılır.

 7. Cerrahi Hazırlık: Ameliyat öncesi dönemde, cerrahi işlem ve sonrası süreç hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

Bu kapsamlı hazırlık süreci, ameliyatın güvenli ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Skolyoz Ameliyatı Riskleri ve Komplikasyonları

Skolyoz ameliyatı, genel olarak güvenli bir cerrahi işlem olmasına rağmen, bazı riskler ve komplikasyonlar içerebilir. Bunlar arasında aşağıdakiler yer alır:

 1. Kan Kaybı: Ameliyat sırasında kan kaybı olabilir. Bu durum, kan transfüzyonu gerektirebildiği gibi, diğer komplikasyonlara da yol açabilir.

 2. Enfeksiyon: Cerrahi bölgede enfeksiyon gelişme riski vardır. Bu durum, antibiyotik tedavisi veya ek cerrahi müdahale gerektirebildiği gibi, daha ciddi komplikasyonlara da neden olabilir.

 3. Sinir Hasarı: Ameliyat sırasında, omurga çevresindeki sinir yapılarına zarar gelebilir. Bu, uyuşma, güçsüzlük veya felç gibi sorunlara yol açabilir.

 4. İmplant Sorunları: Ameliyat sırasında kullanılan vidalar, çubuklar veya diğer implantlarda sorunlar oluşabilir. Bu durum, ek cerrahi müdahale gerektiren komplikasyonlara neden olabilir.

 5. Eğriliğin Tekrarlaması: Bazı durumlarda, ameliyat sonrasında omurga eğriliği tekrarlayabilir. Bu durumda, ek cerrahi işlem gerekebilir.

 6. Pulmoner Komplikasyonlar: Ameliyat sonrası dönemde, akciğer fonksiyonlarında geçici bozulmalar görülebilir.

 7. Kalp Komplikasyonları: Nadir de olsa, ameliyat sırasında veya sonrasında kalple ilgili komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

 8. Ağrı ve Sertlik: Ameliyat sonrası dönemde, ağrı ve omurga hareketlerinde sertlik görülebilir.

Bu riskler ve komplikasyonlar, deneyimli cerrahlar tarafından uygun önlemler alınarak en aza indirilebilir. Hastalar, ameliyat öncesi dönemde bu konular hakkında ayrıntılı bilgilendirilir.

Skolyoz Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Skolyoz ameliyatı sonrası iyileşme süreci, hastanın bireysel özelliklerine, ameliyatın zorluğuna ve komplikasyon gelişimine bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak, aşağıdaki adımlar takip edilir:

 1. Hastane Yatışı: Ameliyat sonrası, hastalar genellikle 5-10 gün arasında hastanede kalır. Bu süre içerisinde, ağrı kontrolü, mobilizasyon ve fizyoterapi uygulamaları gerçekleştirilir.

 2. Ağrı Yönetimi: Ameliyat sonrası ağrı, ağrı kesici ilaçlar, soğuk uygulamalar ve diğer yöntemlerle kontrol altına alınır.

 3. Mobilizasyon: Erken dönemde, hastalar yavaş yavaş mobilize edilir. Oturma, yürüme ve günlük aktivitelere başlanır.

 4. Fizyoterapi: Ameliyat sonrası rehabilitasyon, fizyoterapistler tarafından yürütülür. Güçlendirme egzersizleri, esneklik ve denge çalışmaları yapılır.

 5. Kontrol Muayeneleri: Düzenli olarak kontrol muayeneleri yapılır. Uygun iyileşme süreci takip edilir.

 6. Okul/İş Dönüşü: Genellikle 2-3 ay sonra, hastalar okula veya işlerine dönebilirler.

 7. Spor ve Aktivite: Ameliyat sonrası 6-12 ay içinde, hastalar kısıtlı da olsa spor ve diğer aktivitelere başlayabilirler.

İyileşme süreci, hastanın yaşı, eğriliğin derecesi, uygulanan cerrahi teknik ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Doktorunuzla yakın iletişim halinde olmanız, iyileşme sürecinin en iyi şekilde yönetilmesini sağlayacaktır.

Skolyoz Ameliyatı Sonrası Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi

Skolyoz ameliyatı sonrası, rehabilitasyon ve fizik tedavi programları oldukça önemlidir. Bu programlar, hastanın iyileşme sürecini hızlandırır, kas gücünü ve esnekliğini artırır, ayrıca günlük yaşam aktivitelerine dönüşü kolaylaştırır.

Rehabilitasyon programı, aşağıdaki unsurları içerir:

 1. Güçlendirme Egzersizleri: Omurga, sırt ve karın kaslarını güçlendirmeye yönelik egzersizler uygulanır.

 2. Esneklik Çalışmaları: Omurga ve çevre kas gruplarının esnekliğini artırmaya yönelik germe ve esneme hareketleri yapılır.

 3. Denge ve Koordinasyon Egzersizleri: Postür ve denge gelişimini destekleyen çalışmalar gerçekleştirilir.

 4. Fonksiyonel Aktiviteler: Günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştıran hareketler pratik edilir.

 5. Ağrı Yönetimi: Ağrının azaltılmasına yönelik yöntemler uygulanır.

 6. Eğitim ve Danışmanlık: Hastalar, doğru duruş, hareket ve aktivite teknikleri konusunda bilgilendirilir.

Fizik tedavi ekibi, hastanın ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiş bir rehabilitasyon programı hazırlar. Bu program, hastanın iyileşme sürecini destekler ve günlük yaşam kalitesini artırır.

Skolyoz Ameliyatı Sonrası Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Skolyoz ameliyatı sonrası, hastaların yaşam tarzında bazı değişiklikler gerekebilir. Bu değişiklikler, iyileşme sürecini desteklemek ve omurga sağlığını korumak amacıyla yapılır.

Skolyoz ameliyatı sonrası yaşam tarzı değişiklikleri aşağıdakileri içerebilir:

 1. Postür ve Duruş Değişiklikleri: Doğru oturma, ayakta durma ve yürüme teknikleri öğrenilir.

 2. Spor ve Aktivite Kısıtlamaları: Bazı spor ve aktiviteler, ameliyat sonrası dönemde sınırlandırılabilir.

 3. Ağır Fiziksel İşlerin Sınırlanması: Ağır kaldırma, itme veya çekme gerektiren işler, iyileşme sürecinde kısıtlanır.

 4. Diyet ve Beslenme Değişiklikleri: Kemik sağlığını destekleyen besinler tüketilir.

 5. Uyku ve Dinlenme Düzenlemeleri: Yeterli uyku ve dinlenme, iyileşme sürecinde önemlidir.

 6. Kontrol Muayeneleri ve Takip: Düzenli kontrol muayeneleri ve takip, omurga sağlığının korunması için gereklidir.

Bu değişiklikler, hastanın ameliyat sonrası dönemde en iyi şekilde iyileşmesini ve omurga sağlığının korunmasını sağlar. Doktorunuzla birlikte belirlenen yaşam tarzı değişiklikleri, uzun vadeli sağlık yararları sunar.

Skolyoz Ameliyatı Sonrası Takip ve Kontrol

Skolyoz ameliyatı sonrası, hastaların düzenli kontrol muayenelerine gitmesi son derece önemlidir. Bu kontroller, aşağıdaki amaçlarla gerçekleştirilir:

 1. İyileşme Sürecinin Değerlendirilmesi: Ameliyat sonrası iyileşme süreci, düzenli olarak kontrol edilir.

 2. Eğriliğin Takibi: Omurga eğriliğinin düzeltilmesi ve korunması, röntgen ve diğer görüntüleme yöntemleriyle izlenir.

 3. Komplikasyonların Tespiti: Olası komplikasyonların erken teşhisi ve tedavisi sağlanır.

 4. Fiziksel Değerlendirme: Kas gücü, esneklik, denge ve fonksiyonel durum periyodik olarak değerlendirilir.

 5. Rehabilitasyon Programının Güncellenmesi: Fizyoterapi ve rehabilitasyon programları, hastanın ihtiyaçlarına göre güncellenir.

 6. Yaşam Tarzı Önerilerinin Gözden Geçirilmesi: Hastanın yaşam tarzı değişiklikleri, düzenli olarak gözden geçirilir ve gerektiğinde güncelleştirilir.

Doktorunuzla düzenli iletişim halinde olmanız, iyileşme sürecinin en iyi şekilde yönetilmesini sağlayacaktır. Kontrol muayeneleri, omurga sağlığınızın korunması ve olası komplikasyonların önlenmesi açısından kritik önem taşır.

Skolyoz Ameliyatı Maliyetleri ve Sigorta Kapsamı

Skolyoz ameliyatının maliyeti, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ameliyatın zorluğu, kullanılan implantlar, hastanede kalış süresi, rehabilitasyon programı ve diğer faktörler maliyet üzerinde etkilidir.

Genel olarak, skolyoz ameliyatı maliyetleri aşağıdaki unsur Ameliyatı maliyetleri aşağıdaki unsurları içerir:

 1. Cerrahi Ücretleri: Cerrah, anestezi uzmanı ve diğer sağlık personelinin ücretleri.

 2. Hastane Giderleri: Yatış, ameliyat odası, ilaçlar ve sarf malzemeleri gibi hastane masrafları.

 3. İmplant Maliyetleri: Vidalar, çubuklar ve diğer implantların bedelleri.

 4. Rehabilitasyon Giderleri: Fizyoterapi, ağrı yönetimi ve diğer rehabilitasyon hizmetlerinin maliyetleri.

 5. Ek Tıbbi Giderler: Görüntüleme testleri, kan tetkikleri ve diğer tıbbi hizmetler.

Skolyoz ameliyatı maliyetleri, ülkeden ülkeye ve sağlık sistemi farklılıklarına göre değişiklik gösterebilir. Bazı ülkelerde, sağlık sigortası bu ameliyatın kapsamında yer alırken, diğer ülkelerde hastalar kısmi veya tam olarak kendi ödeme yapmak zorunda kalabilir.

Sigorta kapsamı konusunda, aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

 1. Sağlık Sigortası Poliçesi: Sigorta poliçenizin ameliyatı ne ölçüde kapsadığını öğrenin.

 2. Ön Onay Gerekliliği: Ameliyat öncesinde sigorta şirketinden onay alınması gerekebilir.

 3. Ödeme Limitleri: Sigorta kapsamındaki ödeme limitleri ve hastanın ödeyeceği kısım kontrol edilmelidir.

 4. Ek Masraflar: Rehabilitasyon, fizik tedavi ve diğer ek hizmetlerin sigorta kapsamında olup olmadığı araştırılmalıdır.

Doktorunuz ve sağlık sigorta yetkilinizle görüşerek, ameliyat maliyetleri ve sigorta kapsamı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu sayede, finansal açıdan en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz.

Skolyoz Ameliyatı için En İyi Doktor ve Hastaneler

Skolyoz ameliyatının başarısı, deneyimli cerrahlar ve özellikle bu konuda uzmanlaşmış hastaneler tarafından gerçekleştirilmesine bağlıdır. Skolyoz ameliyatı için en iyi doktor ve hastaneleri seçerken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

 1. Cerrahın Deneyimi: Skolyoz ameliyatı konusunda yüksek deneyime sahip cerrahlar tercih edilmelidir.

 2. Hastane Uzmanlığı: Skolyoz tedavisi konusunda uzmanlaşmış hastaneler, daha iyi sonuçlar sağlayabilir.

 3. Teknolojik Altyapı: Ameliyat sırasında ileri görüntüleme teknolojilerinin kullanılması, ameliyatın başarısını artırır.

 4. Multidisipliner Ekip: Cerrahi, rehabilitasyon ve diğer destek hizmetlerinin bir arada sunulduğu hastaneler tercih edilmelidir.

 5. Hasta Memnuniyeti: Hastaların memnuniyet düzeyi ve ameliyat sonrası sonuçları dikkate alınmalıdır.

 6. Akreditasyon ve Sertifikalar: Hastane ve cerrahların sahip olduğu akreditasyon ve sertifikalar, kalitenin bir göstergesidir.

 7. Coğrafi Erişilebilirlik: Hastanın yaşadığı bölgeye yakın hastaneler, tedavi sürecini kolaylaştırabilir.

Skolyoz ameliyatı için en iyi doktor ve hastaneyi seçerken, bu faktörleri dikkatle değerlendirmeniz önemlidir. Doktorunuzla görüşerek, size en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz.

Skolyoz Ameliyatı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Skolyoz ameliyatı hakkında sıkça sorulan sorular ve yanıtları aşağıda yer almaktadır:

 1. Skolyoz ameliyatı ne kadar sürer?

  • Skolyoz ameliyatının süresi, genellikle 4-8 saat arasında değişir. Ancak, eğriliğin derecesi, uygulanan cerrahi teknik ve diğer faktörler ameliyat süresini etkileyebilir.
 2. Skolyoz ameliyatından sonra ne kadar süre hastanede kalınır?

  • Hastalar, genellikle 5-10 gün arasında hastanede kalır. Bu süre, iyileşme sürecine, komplikasyonlara ve diğer faktörlere göre değişebilir.
 3. Skolyoz ameliyatından sonra ne kadar süre iş/okula dönülebilir?

  • Genellikle 2-3 ay sonra, hastalar iş veya okula dönebilirler. Ancak, bu süre, hastanın yaşına, işin/okulun niteliğine ve iyileşme sürecine göre değişiklik gösterebilir.
 4. Skolyoz ameliyatından sonra spor yapılabilir mi?

  • Evet, ameliyat sonrası 6-12 ay içinde, hastalar kısıtlı da olsa spor ve diğer aktivitelere başlayabilirler. Ancak, doktorunuzun önerilerine uymanız önemlidir.
 5. Skolyoz ameliyatı sonrası ağrı olur mu?

  • Evet, ameliyat sonrası ağrı görülebilir. Ancak, ağrı kesici ilaçlar, soğuk uygulamalar ve diğer yöntemlerle kontrol altına alınır.
 6. Skolyoz ameliyatından sonra eğrilik tekrarlayabilir mi?

  • Evet, bazı durumlarda ameliyat sonrası eğrilik tekrarlayabilir. Bu durumda, ek cerrahi müdahale gerekebilir.
 7. Skolyoz ameliyatı sonrası yaşam kalitesi nasıl olur?

  • Skolyoz ameliyatı, genellikle hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirir. Ağrının azalması, postür ve fonksiyonel durumun düzelmesi yaşam kalitesini artırır.

Bu sorular ve yanıtları, skolyoz ameliyatı hakkında temel bilgiler sağlar. Doktorunuzla görüşerek, kişisel durumunuza yönelik daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Skolyoz ameliyatı, omurga eğriliğini düzeltmek ve hastaların yaşam kalitesini artırmak için uygulanan önemli bir cerrahi işlemdir. Bu ameliyat, deneyimli cerrahlar ve özelleşmiş sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilir.

Ameliyat öncesi kapsamlı hazırlık, uygun cerrahi tekniğin seçimi ve ameliyat sonrası rehabilitasyon, başarılı bir sonuç elde edilmesinde kritik rol oynar. Ayrıca, düzenli kontrol muayeneleri ve yaşam tarzı değişiklikleri, uzun vadeli iyileşme ve omurga sağlığının korunması açısından önemlidir.

Eğer skolyoz ameliyatı hakkında daha fazla bilgi edinmek veya randevu almak istiyorsanız, uzman doktorlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı ve ağrısız bir yaşam için bize ulaşın.