• Güvenilir Müşteri Hizmetleri

 • 0 (216) 321 28 28
 • Altunizade, Mahir İz Cd. No/34-A, 34662 Üsküdar/İstanbul

Avasküler nekroz (AVN), kemik dokusu içindeki kan akışının azalması veya kesilmesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Bu durum, kemik dokusunun ölmesine ve çökmesine neden olabilir. AVN en sık kalça ve diz eklemlerinde görülür, ancak diğer kemiklerde de ortaya çıkabilir.

AVN, kan akışının bozulması nedeniyle kemik hücrelerinin ölmesi ve kemik dokusunun çökmesiyle karakterize bir hastalıktır. Bu durum, kemiğin yapısını ve işlevini bozarak ağrı, hareket kısıtlılığı ve eklem fonksiyon kaybına yol açar. Erken teşhis ve uygun tedavi, AVN'nin ilerlemesini yavaşlatabilir veya durdurup, eklem fonksiyonlarının korunmasını sağlayabilir.

Avasküler Nekrozun Belirtileri Nelerdir?

AVN'nin en belirgin belirtileri şunlardır:

Başlangıçta semptomlar hafif olabilir, ancak hastalık ilerledikçe şikayetler daha belirgin hale gelir. Erken teşhis ve tedavi, AVN'nin ilerlemesini yavaşlatabilir veya durdurup, eklem fonksiyonlarının korunmasını sağlayabilir.

Avasküler Nekrozun Nedenleri

AVN'nin en sık görülen nedenleri şunlardır:

 1. Steroid kullanımı: Yüksek doz ve uzun süreli steroid kullanımı, AVN riskini artırır.
 2. Travma: Özellikle kalça ve diz eklemlerindeki travmalar, kan akışının bozulmasına ve AVN'ye neden olabilir.
 3. Alkolizm: Aşırı alkol tüketimi, kan dolaşımını ve kemik beslenmesini olumsuz etkiler.
 4. Hematolojik hastalıklar: Orak hücre anemisi, lösemi gibi kan hastalıkları, AVN riskini artırır.
 5. Radyasyon tedavisi: Radyasyon uygulamaları, kemik dokusunda hasara yol açarak AVN'ye neden olabilir.
 6. Organ nakli: Organ nakli sonrası kullanılan yüksek doz immünosüpresif ilaçlar, AVN riskini artırır.
 7. Diğer nedenler: Diyabet, gut, Gaucher hastalığı, Crohn hastalığı, sistemik lupus gibi bazı hastalıklar da AVN'ye neden olabilir.

Avasküler Nekrozun Tanısı Nasıl Konur?

AVN'nin tanısı için aşağıdaki yöntemler kullanılır:

 1. Klinik değerlendirme: Doktor, hastanın öyküsünü, semptomlarını ve fizik muayene bulgularını değerlendirir.
 2. Görüntüleme testleri:
  • Röntgen: Kemik dokusunda meydana gelen değişiklikleri gösterir.
  • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): Erken dönemde kemik iliği ödemi ve nekroz alanlarını tespit eder.
  • Bilgisayarlı tomografi (BT): Kemik yapısındaki çökme ve kollaps alanlarını gösterir.
  • Sintigrafi: Kan akışındaki azalmayı ve kemik metabolizmasındaki değişiklikleri saptayabilir.
 3. Laboratuvar testleri: Kan testleri, hastalığın altta yatan nedenini belirlemek için yapılabilir.

Doktorunuz, bu testlerin sonuçlarına göre AVN tanısını koyacak ve uygun tedavi yöntemini belirleyecektir.

Avasküler Nekrozun Tedavi Yöntemleri

AVN tedavisinde amaç, hastalığın ilerlemesini durdurmak, ağrıyı gidermek ve eklem fonksiyonlarını korumaktır. Tedavi yöntemi, hastalığın evresine, etkilenen eklemin durumuna ve altta yatan nedenlere göre belirlenir. Tedavi seçenekleri şunlardır:

 1. İlaç tedavisi:
  • Ağrı kesiciler: Ağrıyı kontrol altına almak için kullanılır.
  • Antikoagülanlar: Kan akışını iyileştirmek için kullanılır.
  • Bisfosfonatlar: Kemik emilimini azaltarak hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir.
 2. Fiziksel tedavi:
  • Egzersizler: Eklem hareketliliğini korumak ve kas gücünü artırmak için uygulanır.
  • Yük azaltma: Etkilenen eklem üzerindeki yükü azaltmak için yürüme yardımcıları kullanılabilir.
 3. Cerrahi tedavi:
  • Dekorti kasyon: Nekrotik kemik dokusunun çıkarılması ve kan akışının sağlanması.
  • Kemik grefti: Sağlam kemik dokusu ile etkilenen alanın doldurulması.
  • Eklem replasmanı: İleri evre AVN'de, etkilenen eklemin protez ile değiştirilmesi.

Erken teşhis ve uygun tedavi, AVN'nin ilerlemesini yavaşlatabilir veya durdurup, eklem fonksiyonlarının korunmasını sağlayabilir.

Avasküler Nekrozun Önleyici Önlemleri

AVN'nin önlenmesi için aşağıdaki önlemler alınabilir:

Avasküler nekrozun önlenmesi için erken dönemde önleyici önlemlerin alınması büyük önem taşır.

Avasküler Nekrozun İlerlemesini Engellemek İçin Yapılması Gerekenler

AVN'nin ilerlemesini engellemek için aşağıdaki adımlar atılmalıdır:

 1. Erken tanı: Semptomların fark edilmesi durumunda hemen doktora başvurulmalıdır.
 2. Doğru tedavi: Doktorun önerdiği ilaç, fiziksel terapi ve cerrahi tedavi seçeneklerinin uygulanması gerekir.
 3. Düzenli kontroller: Doktor kontrollerinin aksatılmadan yapılması, hastalığın izlenmesi açısından önemlidir.
 4. Yaşam tarzı değişiklikleri: Steroid kullanımı, aşırı alkol tüketimi gibi risk faktörlerinin azaltılması gerekir.
 5. Rehabilitasyon programına uyum: Doktorun önerdiği egzersiz ve rehabilitasyon programına uyulmalıdır.

Bu adımların takip edilmesi, AVN'nin ilerlemesini yavaşlatabilir veya durdurabilir, eklem fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olabilir.

Avasküler Nekrozun Rehabilitasyonu

AVN tedavisinin önemli bir parçası da rehabilitasyon programıdır. Rehabilitasyon, ağrının azaltılması, eklem hareketliliğinin korunması ve kas gücünün artırılması için uygulanır. Rehabilitasyon programı şunları içerir:

Rehabilitasyon programına düzenli katılım, AVN hastalarının yaşam kalitesini artırmada önemli rol oynar.

Avasküler Nekroz için Önerilen Egzersizler

AVN hastalarına önerilen egzersizler şunlardır:

 1. Eklem hareketliliği egzersizleri:

  • Pasif eklem hareketleri
  • Aktif eklem hareketleri
  • Germe egzersizleri
 2. Güçlendirme egzersizleri:

  • Direnç bantları ile yapılan egzersizler
  • Vücut ağırlığı ile yapılan egzersizler
  • Düşük yüklü kuvvet antrenmanları
 3. Aerobik egzersizler:

  • Yüzme
  • Eliptik antrenman
  • Yavaş tempolu yürüyüş
 4. Denge ve propriosepsiyon egzersizleri:

  • Denge tahtası üzerinde çalışmalar
  • Stabilizasyon egzersizleri

Doktorunuz veya fizyoterapistiniz, hastanın durumuna göre en uygun egzersiz programını belirleyecektir.

Sonuç ve Öneriler

Avasküler nekroz, kan akışının azalması veya kesilmesi sonucu oluşan ve kemik dokusunun ölümüne yol açan ciddi bir hastalıktır. Erken teşhis ve uygun tedavi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir veya durdurabilir, eklem fonksiyonlarının korunmasını sağlayabilir.

Avasküler nekrozun önlenmesi ve tedavisinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Avasküler nekroz konusunda daha fazla bilgi edinmek veya tedavi seçeneklerini değerlendirmek için hemen doktorunuzla iletişime geçin. Erken teşhis ve uygun tedavi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir veya durdurabilir, eklem fonksiyonlarınızın korunmasını sağlayabilir.