|  | | |    

Kol Protezleri

Kol Protezi

Elin ve parmakların, bir kısmının kaybedildiği durumda seviyeye ve teknik duruma göre silikon veya mekanik protezler gerçekleştirmek mümkün olabilir. Bu konudaki kararı hastanın değerlendirilmesinden sonra protez teknikeri belirler. Elin ve ön kolun dirsek altı seviyesinden kaybı durumunda el fonksiyonlarının kaybı yanında kolun dışa ve içe çevirme hareketi yapılamaz. Bu seviyeden kayıplarda özellikle dominant ekstremite kaybı söz konusuysa, kişinin günlük yaşam aktiviteleri ciddi şekilde etkilenmiştir.

Protez Çeşitleri

Dirsek Üstü Kol Protezi

Dirsek üstü seviyesinden olan kol ve el kayıplarında hem dirsek hareketleri hem de el bilek ve elin fonksiyonları kaybedilmiştir. Bu seviyede olan kayıplarda protezde mekanik kol seçenekleri dışında myo elektrik protezlerle kolun ve elin hareketleri taklit edilmeye çalışılmaktadır. Mekanik protezlerde omuz hareketleriyle kol çalıştırılırken elektronik çözümlerde üst seviyedeki sağlam kaslardan alınan kasılmalarla protez koldaki hareketler yapılır. Bu tür protezler özellikle dominant tarafın kaybı durumunda kullanıcı için daha fazla tercih edilmektedir.

Omuz Dezartikülasyon Protezi

Omuz seviyesinden kayıplarda tüm kolun işlevleri kaybedilmiştir. Bu seviyeden kayıplardaki protezler karma veya myo elektrik kumandalı yapılabildiği gibi salt kol görseli sağlamak için kozmetik olarak da yapılmaktadır. Protezin ağır olması, işlevlerin zor öğrenilmesi bu tür protezlerin kullanımında problem yaratmaktadır. Bilimadamları bu türdeki büyük kayıplar için yeni sistemler geliştirmektedir. Deneysel aşamalardan geçerek pratikte kullanılmaya başlanan düşünce kontrollü kol protezleri bu hastalar için büyük bir yenilik vaad etmektedir.

Fonksiyonel Protezler

Çekme hareketli, myo-elektrik kumandalı ve hibrit (karma) protezler. Çekme hareketli protezlerde protez elin ve dirsek ekleminin fonksiyonları ve kilitlemesi bir omuz bandajı ile kumanda edilir.

Myo Elektrik Kumandalı Protezler

Omuz dezartikülasyon protezinde sekiz kanallı myo-elektrik kumanda sistemi kullanılır. Omuz eklemi elektronik kilitleme tertibatlı olup dirsek eklemi, el ve bilek ünitesi de myo-elektrik kumanda sistemi ile kontrol edilir.

Karma Protezler

Omuz eklemi mekanik hareketlerle kumanda edilirken dirsek eklemi, protez el ve el bileği myo-elektrik kumanda sistemi ile kumanda edilir.