DAFO

Dynamic Ankle Foot Orthosis – Dinamik Ayak Bilek Ortezi

Özel termoplastik materyallerle farklı ölçü alma metodları uygulanarak hazırlanan, ayağın, ayak bileğinin ve hatta bazı durumlarda diz ekleminin biyomekanik yönden hareketlerine yardımcı olması için tasarlanmış cihazlara denir.

Dafo uygulama prensibinin temelini, olmaması gereken hareketi kısıtlamak, dinamik olarak eklem hareketlerini asiste etmek veya her ikisininde aynı anda uygulanması oluşturur. Farkındalık Dafo konseptinin temel ilkelerindendir. Özel destek noktaları ile mekaniksel koreksiyonun haricinde yer-zemin algısını (proprioception) geliştirme amaçlanır. Günümüzde doktorlar, aileler, fizyoterapistler, ortotistler ve iş-uğraşı terapistleri (occupational theraphist) tarafından oldukça ilgi ve tercih gören ortez uygulamasıdır.

Hangi Tıbbi Koşullarda DAFO Kullanılır?

  • Nöromüsküler sorunlar
  • Nörolojik sorunlar
  • Gelişimsel gecikme
  • Serebral palsi
  • Spina bifida
  • Down Sendromu
  • Musküler distrofiler
  • Çocuk felci
  • Baş ve omurilik yaralanmaları
  • Felç

DAFO' nun Farkları?

DAFO, dizayn ve konsepti ile diğer konvansiyonel ortezlerden oldukça farklıdır. DAFO, esnek tasarımı ve etkili destek-uyarıcı yüzeyleri ile ayak anatomik kıvrımlarına uyum sağlar. Uygulandığı bölgeyi saran esnek yapısı ile çok iyi stabilizasyon ve aynı zamanda konfor yaratır.

Esneklik, DAFO konseptinin temel komponentidir. Esnekliğin sağladığı küçük hareketler, oldukça ekstrem hareketlerin veya nöromuskular sebepli hareket kısıtlıklarının ortaya çıkmasında önleyici rol oynar. Ortez tarafından kontrollü gerçekleşen hareketler, daha normal yer-zemin algısı (proprioception) sağladığı gibi denge ve postur kontrolunü sağlamada daha güvenli ve yardımcı geri bildirim ediniminde etkili olur.

DAFO, diğer ortezlere nazaran çok daha kolay tolere edilir. Özel dizaynı sayesinde ayağı maksimum fonsiyonel pozisyonda tutmak amaçlanır ve bu da orta ayağın stabilizasyonunu arttırır. Uygulandığı yüzeyi saran destekli yapısı hipotonik ayaklarda tonu azalttığı gözlenmemiştir.

DAFO Seçim Tablosu