|  | | |    

RGO Ortez

RGO Yürüme Ortezi

Resiprokal Yürüyüş Ortezi (RGO), yürüyüşte destek ihtiyacı duyan, mental yönden ambüle edilebilecek, Spina Bifida, Travmatik Paraleji, Kas distrofileri gibi endikasyonlarda yaygın biçimde uygulanan fonksiyonel yürüyüş ortezidir. RGO, diğer ortezlere kıyasla mükemmel yürüme fonksiyonu sağlar. Ellerin cihaz kullanımında serbest oluşu ve serbest kalça eklemi yapısı hem hareketlerde özgürlük hem de kalça kontraktürü oluşumunun önüne geçer.

Uzun Yürüme Cihazı

Her adımda tekrarlanan, bir bacağın öne gidişi ve eklem mekanizması sayesinde diğer bacağın arkaya gidişi aktif olarak kalça bölgezi kaslarını hem germiş ve çalıştırmış olur.

18 aylık çocuklar cihaz kullanımı için başlangıç olarak kabul edilebilir. Erken yaşta uygulanabilir oluşu, ayakta durmaları ve adımlamalarında daha iyi bir şans verdiği gibi fizyolojik, iskeletal ve psikolojik yönden gelişimlerinde çok önemli bir etki sağlar.

Yürüme Ortezi (RGO) Hakkında

ISOSENTRIK® RGO aşağıdaki avantajları sunar:
“Verimli ambulasyon” – ISOSENTRIK® daha verimli enerji geri dönüşümü sağlar. Bu kas zayıflığı olan kullanıcılar için enerji tasarrufu oluşturur. Ayrıca kilolu kullanıcılar için daha fazla fiziksel aktiviteyi teşvik ettiği gibi yürüme kolaylığı sağlar.

RGO Makaleleri