|  | | |    

SKOLYOZ

SKOLYOZ

Skolyoz

Skolyoz omurgadaki anormal bir eğriliktir.

Eğrinin geliştiği nedene ve yaşa bağlı olarak çeşitli skolyoz tipleri vardır; Hastaların çoğunluğunun bilinen bir nedeni yoktur.

Skolyozun en sık görülen belirtisi, omurganın eğriliğidir.

Skolyoz risk faktörleri yaş (9-15 yaş), kadın cinsiyet ve aile öyküsünü içerir.

Teşhis fizik muayene ve X-ışınları , BT taramaları veya MRI gibi görüntüleme teknikleri ile yapılır .

Eğrinin ciddiyetine ve daha da kötüye gitme riskine bağlı olarak, skolyoz gözlem, canlanma veya cerrahi ile tedavi edilebilir.

Ameliyat gerekirse genellikle ortopedi cerrahlarına ve beyin cerrahlarına danışılır.

Skolyozlu bir bireyin prognozu, sorunun ne kadar erken teşhis ve tedavi edildiğine bağlı olarak, çoğunlukla iyi ila adil arasında değişir.

Skolyoz tedavisi yoktur, ancak semptomlar azaltılabilir.

Skolyoz nedir?

Skolyoz, omurga veya omurgada anormal bir eğriye neden olan bir hastalıktır. Omurganın yandan bakarken normal eğrileri vardır, ancak önden bakarken düz görünmesi gerekir. Kyphosis, omurganın öne doğru eğildiği yandan görülen bir eğridir. Orta (torasik) omurgada normal bir kifoz vardır. Lordosis, omurganın geriye doğru büküldüğü taraftan görülen bir eğridir. Üst (servikal) omurgada ve alt (lomber) omurgada normal bir lordoz vardır. Skolyozu olan insanlar vücudun her iki tarafına ek eğriler geliştirir ve omurganın kemikleri birbiri üzerine bükülür ve omurgada “C” veya “S” şekli oluşturur.

Skolyoz kızlarda erkeklerden iki kat daha fazla görülür. Her yaşta görülebilir, ancak en fazla 10 yaşın üzerinde olanlarda görülür. Skolyoz, skolyozlu kişilerin skolyozlu çocuk sahibi olma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle kalıtsaldır; Ancak, eğrilerin ciddiyeti ile bir nesilden diğerine hiçbir korelasyon yoktur.

Skolyoz Tedavisi

Spinal Füzyon

Lomber spinal füzyon alt sırttaki omurların (omurganın kemikleri) birlikte büyümesine neden olan bir işlemdir. Lomber füzyonun amacı, iki omur sigortasının (sağlam bir şekilde birlikte büyümesi), böylece aralarında hareket kalmamasıdır. İntervertebral diskin (kemikler arasındaki minder) veya kemik mahmuzların çıkarılması, sinirler üzerindeki baskının bir kısmını azaltabilir ve ağrıyı azaltır. Ek olarak, iki omurun bir araya getirilmesiyle bu, o bölgede kemik mahmuzlarının oluşumunu durdurarak ağrıyı ve potansiyel sinir hasarını azaltır.

Skolyoza ne sebep olur ?

Skolyoz kadınların yaklaşık% 2’sini ve erkeklerin% 0,5’ini etkiler. Çoğu durumda, skolyoz nedeni bilinmemektedir (idiyopatik olarak bilinir). Bu skolyoz, diğer skolyoz türleri gibi skolyoz gelişmekte olan yaşa göre tanımlanmaktadır.

Eğer kişi 3 yaşından küçükse, infantil idiyopatik skolyoz olarak adlandırılır.

3-10 yaş arasında gelişen skolyoza jüvenil idiyopatik skolyoz denir.

10 yaşından büyük (10-18 yaş) kişilerde ergen idiyopatik skolyozu vardır.

Skolyozlu kişilerin% 80’inden fazlasında idiyopatik skolyoz vardır ve bunların çoğu ergenlik çağındaki kız çocuklarıdır; Skolyozun en sık görüldüğü yer torasik omurgadadır.

Tıp literatüründe genellikle skolyoz için daha spesifik isimler veya terimler vardır:

Kyphoscoliosis: Dış ve yanal omurga eğriliğinin bir kombinasyonu
Dextroscoliosis: Omurganın sağa eğriliği
Rotoscoliosis (rotatif): Vertebral kolonun eğriliği kendi ekseni üzerinde döndü
Levoconvex: Omurganın sola eğriliği
Torakolomber: Omurganın hem torasik hem de lomber bölgelerine bağlı eğrilik

Diğer skolyoz tipleri nelerdir?

Yukarıda belirtildiği gibi, idiyopatik skolyoz ve alt tipleri tüm skolyoz hastalarının% 80’inden fazlasını oluşturur. Bununla birlikte, diğer üç ana skolyoz türü vardır:

İşlevsel : Bu skolyoz tipinde, omurga normaldir, ancak vücutta başka bir yerde bir sorun nedeniyle anormal bir eğri gelişir. Bunun nedeni bir bacağın diğerinden daha kısa olması veya arkadaki kas spazmları olabilir .

Nöromüsküler : Bu skolyozda, omurganın kemikleri oluştuğunda bir sorun vardır. Ya omurga kemikleri tam olarak oluşamıyor ya da fetal gelişim sırasında birbirinden ayrılmıyorlar . Bu tip konjenital skolyoz, doğum kusurları , kas distrofisi, serebral palsi veya Marfan sendromu ( kalıtsal bir felç) dahil diğer hastalıkları olan kişilerde de gelişir.Bu şartlara sahip kişiler genellikle uzun bir C şeklinde eğri geliştirir ve onları dik tutamayan zayıf kaslara sahiptir. Eğrilik doğumda mevcutsa, buna doğuştan denir. Bu tip skolyoz genellikle çok daha şiddetlidir ve diğer skolyoz formlarından daha agresif tedavi gerektirir.

Dejeneratif : Çocuklarda ve gençlerde görülen diğer skolyoz formlarının aksine , dejeneratif skolyoz yaşlı erişkinlerde görülür. Spondiloz olarak bilinen artrit nedeniyle omurgadaki değişikliklerden kaynaklanır . Normal ligamanların ve omurganın diğer yumuşak dokularının anormal kemik mahmuzları ile birlikte zayıflaması, omurganın anormal bir eğriliğine yol açabilir. Omurga ayrıca osteoporoz , vertebral kompresyon kırıkları ve disk dejenerasyonundan da etkilenebilir .

Osteoid osteoma gibi omurga tümörleri de dahil olmak üzere diğer skolyoz potansiyel nedenleri de vardır. Bu, omurgada ortaya çıkabilen ve ağrıya neden olan iyi huylu bir tümördür . Ağrı,insan tümör uygulanan basınç miktarını azaltmak için karşı tarafa yalın neden olur. Bu, omurga deformitesine neden olabilir. Ek olarak, araştırmacılar genetiğin (kalıtsal), kas bozukluklarının ve / veya anormal fibrilin metabolizmasının skolyoz gelişimine neden olma veya katkıda bulunmada rol oynayabileceğini öne sürmektedir.

Skolyoz için risk faktörleri nelerdir?

Semptomlar genellikle 9-15 yaş arasında başladığından, yaş bir risk faktörüdür. Kadın olmak skolyoz riskini arttırır ve kadınlarda omurga eğriliği erkeklerden daha kötüdür. Sorunu geliştiren birçok bireyde skolyozu olan aile üyeleri bulunmasa da, ailede skolyoz öyküsü hastalık riskini arttırır.

 

 

 

Paylaş :

Yorum Yazın